دیار هفتکل نمایش موارد بر اساس برچسب: haftkel

تصویری از فرهنگیان دهه هفتاد شهر هفتکل

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

تالاب برم سور هفتکل

در سال 1395

 

درحال خشک شدن

#برم_سور

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

لین کارگری 43

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

ورزشکاران هفتکلی در مسابقات جودو

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

مزرعه گندم در فصل قبل از درو

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

فعالیت هلال احمر هفتکل در بخش خدمات روستایی در ده نود

 

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

بازار مرکزی هفتکل

معروف به بازرا بصیرت

در ده نود

عکس از : حسین مکوندی

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

مسابقات شنا در استخر هفتکل در دهه نود

اطلاعات بیشتری در دستری ما نیست ، به ما کمک کنید در بخش نظر پایین تا اطلاعات عکس بالای تکمیل شود . باتشکر

صفحه1 از2