دیار هفتکل پرسش و پاسخ

سوالات

بخشی از سوالات و راهنمایی ها درباره دیار هفتکل

در این بخش بعضی از روش های ارسال تصاویر ، ارتباط با ما ، فعالیت در دیار هفتکل و فعالیت های مدنی اجتماعی فرهنگی باشیم . باتشکر

می خواهید دردیارهفتکل فعالیت کنید؟

فعالیت ما بعنوان دوست داران هفتکل بود از گذشت تا حال برنامه به عنوان سرویس تصویری دیار هفتکل را داریم ، خوشحال می شویم در این راه ما یاری کنید و باهم باشیم .

ارتباط مستقیم با ما